-Stambeni objekti (obiteljske kuće, dvojni objekti, stambeni blokovi, stambene zgrade)
-Javni i društveni objekti
-Gospodarski objekti